Diğer ürün grupları için www.armaselektronik.com sitesini ziyaret edin.

UTK Uyuşturucu Tespi̇t Ki̇ti̇

UTK-Uyuşturucu Tespit Kiti

UTK Test Kiti aynı anda 9 çeşit uyuşturucu madde tespiti yapabilme imkanı sağlamaktadır. Talebe göre madde sayısı ve maddelerin eşik değerleri değişiklik gösterebilmektedir. Opsiyonel sunulan UTK Tespit kiti üzerindeki RFID kimlik etiketi vasıtasıyla UTC tespit cihazı hangi maddeleri hangi eşik değerlerine göre analiz edeceğini, UTK kitinin kulanım süresinin dolup dolmadığını, kitin daha önce kullanılıp kullanılmadığını, lot ve seri numarası gibi bilgileri kullanıcıdan bağımsız olarak tespit edebilmektedir. Kit daha önce kullanılmış veya süresi dolmuşsa kullanıcı uyarılır ve analiz başlamayarak güvenli ölçüm sağlanmış olur.
 
UTK Tespit kiti tek kullanımlıktır ve test stripleri ile ağız sıvısı toplama setinden oluşur.  Bazı modellerde ağız sıvısı toplama pedi tespit kiti ile tümleşik iken bazı modellerde ağız sıvısı toplama pedi ayrıdır.

Teknik Özellikler

  • Test kitine entegre edilmiş tükürük toplama pedi ile kolay kullanım
  • Entegre ped haricinde toplama pedi ile örnek toplanma imkanı
  • Test kitinin üzerinde numunenin uygun şekilde toplandığını gösteren kontrol çizgileri
  • Lot, üretim tarihi, son kullanım tarihi, test kit içerik bilgilerini içeren,
  • Test kit numarasını içeren, madde tiplerini ve seviyelerini gösteren,
  • Tanıtılan kit dışındaki kitin kullanılarak cihazın yanıltılmasını engelleyen
  • RFID tanıma sistemi (opsiyonel)
  • CE sertifikası (EMC ve LVD uygunluk)

Tanıtım

UTK- Test Kiti Paketi Üzerindeki Bilgiler


UTK Test Kiti

AĞIZ SIVISI (SALYA) ÖRNEĞİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ TİP-1) AĞIZ SIVISI (SALYA) TOPLAMA PEDİ AYRI TİP

Harici ağız sıvısı toplama pedi vasıtasıyla denek ağzından numune sıvı(salya) toplanması sağlanır. Numune toplanması ped üzerindeki gösterge renk değiştirene kadar devam etmelidir. Pedde toplanan sıvı, “sıvı damlatma haznesi”nin içerisine sıkılır ve haznenin kapağı kapatılır. Haznenin uç kısmındaki damlalık açılır ve Test kiti üzerindeki küçük 3 pencereden 
herbirine 3’er damla damlatılır (veya UTK kitin kapağı üzerindeki büyük pencereye 10-12 damla damlatılır). Okuma penceresinden gözüken test şeritlerinin tümünde kırmızı renk değişimi başladığında Kit, ARMAS UTC Test Cihazına doğru yönde takılır. (bkz. UTC Kullanım Kılavuzu).

TİP-2) AĞIZ SIVISI (SALYA) TOPLAMA PEDİ TÜMLEŞİK TİP

ARMAS UTK Test Kitine örnek toplama pedi koruyucu kapağı açılır ve tümleşik numune toplama pedi ile denek ağzından numune sıvı toplanması sağlanır. Okuma penceresinde her üç çubukta da kırmızı renk değişimi başladığında analiz için yeterince ağız sıvısı toplanmış demektir. Test kitinin kapağı kapatılarak Kit, ARMAS UTC Test Cihazına doğru yönde takılır.
1